Privacystatement

Algemeen

Dit is het privacy statement van Mybee. Het Privacy statement is van toepassing op alle gegevens die KPN van u verwerkt in het kader van Mybee, zowel op de Mybee website als in de app.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is KPN B.V., Maanplein 55 te Den Haag.

Welke gegevens verwerkt KPN van u en waarvoor gebruikt KPN deze gegevens?

E-mailadres, wachtwoord en pincode

Als u zich aanmeldt voor Mybee en een account aanmaakt dan vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. Daarnaast vragen wij u om een wachtwoord en pincode te kiezen. KPN gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om Mybee te leveren. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven gebruiken we uw e-mailadres om u (in beperkte mate) te informeren over nieuwtjes en aanbiedingen van Mybee.

Kindprofielen

U kunt met Mybee verschillende kindprofielen aanmaken. Per aangemaakt kindprofiel vragen wij u de naam van het kind, geslacht en geboortedatum in te voeren. Wij gebruiken deze gegevens om Mybee te kunnen leveren. Aan de hand van de door u ingevulde gegevens kunnen wij de juiste filters plaatsen. Ook kunnen we aan de hand hiervan suggesties doen voor content waarvan wij denken dat die voor de leeftijd van uw kind geschikt is. Wij doen dit onder meer door het plaatsen van items op het dashboard van uw kind.

Kinderen ouder dan 6 jaar kunnen bij hun eigen kindprofiel zelf een pincode kiezen. Wij slaan deze pincode op. Daarmee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat jongere broer(tjes) of zus(jes) toegang krijgen tot sites die bedoeld zijn voor een oudere leeftijdscategorie.

Per kindprofiel kunt u bepaalde veiligheidsinstellingen kiezen. Aan de hand van de gegevens die u heeft ingevuld voor een kindprofiel bepalen wij de standaardinstellingen. U kunt deze zelf wijzigen. Wij bewaren de instellingen per kindprofiel om Mybee te kunnen leveren en om suggesties te doen voor sites waarvan wij denken dat die geschikt zijn voor de leeftijd van uw kind.

Gegevens over het gebruik van de door u aangemaakte kindprofielen

Wij houden bij welke content uw kind heeft bekeken. Kinderen ouder van 6 jaar kunnen zelf zoekopdrachten invoeren. Ook deze zoekopdrachten worden door ons bewaard. Wij gebruiken deze gegevens om u inzicht te geven in de laatste 25 items die uw kind heeft bezocht. Zo kunt u zien wat uw kind doet op internet.

Omniture

Op onze website en in onze app maken wij gebruik van Omniture. Omniture stelt ons in staat om analyses te maken van het gebruik van onze site en onze dienst. Het gaat hier om anonieme, statistische analyses. Aan de hand van de uitkomsten van deze analyses kunnen wij onze site en onze dienstverlening verbeteren.

Cookies

Op onze website en in onze app maken wij gebruik van functionele en analytic cookies. Functionele cookies zorgen er voor dat de website en de app optimaal functioneren. Analytic cookies verschaffen ons informatie over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie voor optimalisatie van onze site en onze dienstverlening.

De meest browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Ook kunt u regelmatig opgeslagen cookies wissen. Voor meer informatie hierover kunt u de gebruiksaanwijzing van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaart KPN uw gegevens?

Wij bewaren uw gegeven niet langer dan nodig om Mybee te kunnen leveren.

Beveiliging van uw gegevens

KPN draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Op deze wijze stellen wij zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

Inzage in uw gegevens en correctie van uw gegevens

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Als de gegevens die wij van u verwerken niet kloppen dan kunt u ons vragen deze te corrigeren.

Als u van dit recht gebruikt wilt maken dan moet u een schriftelijk verzoek daartoe bij ons indienen, voorzien van uw naam, adres en accountgegevens. Het is van belang dat u in uw brief duidelijk aangeeft wat u precies wilt. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. KPN kan u voor inzage maximaal € 4,50 in rekening brengen.

Contact

Voor vragen over privacy kunt u contact met ons opnemen.

Blijf op de hoogte

Mybee zit niet stil! Wil je als eerste op de hoogte zijn van verdere ontwikkelingen? Laat hier dan je e-mailadres achter.