Zo blijft jouw kind binnen Mybee

Voor kinderen is het steeds makkelijker om toegang te krijgen tot allerlei media en websites. Dit is leuk en leerzaam, maar niet alle content waar kinderen mee geconfronteerd worden is altijd even wenselijk voor zowel ouder als kind.

“Parental control” is een instelling dat beschikbaar is op elk device en ouders in staat stelt om toegang tot games, websites en andere diensten te beperken of uit te schakelen. Zo kun je als ouder de “parental control” functie inschakelen, waardoor een kind niet meer vanuit de Mybee app naar andere apps of de browser kan.
Parental control kan goed functioneren als technisch hulpmiddel, vooral voor jonge kinderen. Maar het is niet de ultieme oplossing voor het leren van veilig mediagebruik door kinderen. Belangrijker is een goede begeleiding van kinderen bij het gebruik van media.

iPad beveiligen (versie IOS 6.0 en hoger)

Het blokkeren van de homeknop is onderdeel van de functie ‘begeleide toegang’. Dit is vanaf iOS 6 beschikbaar en zorgt ervoor dat je maar één app kunt gebruiken. Wil je de app via de homeknop verlaten, dan heb je daarvoor een vooraf ingestelde 4-cijferige pincode nodig.

Basisinstelling ‘Homeknop blokkeren’

 1. Ga naar de Instellingen-app.
 2. Kies Algemeen en scroll naar beneden.
 3. Kies Toegankelijkheid.
 4. Bij het onderdeel ‘Leren’ vind je de optie ‘Begeleide toegang’. Selecteer deze optie.
 5. Schakel begeleide toegang in en stel een 4-cijferige code in door op ‘Toegangscode-instellingen’ te drukken.
 6. Druk hierna op de homeknop om terug te gaan naar het homescreen.

Scherm blokkeren

 1. Open Mybee.
 2. Druk driemaal snel achtereen op de homeknop om begeleide toegang te activeren.
 3. Begeleide toegang start automatisch.
 4. De homeknop functioneert nu niet meer.

Scherm blokkeren opheffen

 1. Druk driemaal snel achtereen op de homeknop om begeleide toegang te deactiveren.
 2. Voer de 4-cijferige code in.
 3. Klik linksboven op Stop.
 4. Druk op de homeknop om naar het dashboard op de tablet te gaan.

 

Android tablet beveiligen (versie 5.0 en hoger)

Basisinstelling ‘Scherm vastzetten’ in- of uitschakelen

 1. Open het menu Instellingen.
 2. Kies onder Persoonlijk ‘Beveiliging’.
 3. Kies bij Geavanceerd ‘Scherm vastzetten’.
 4. Zet de schakelaar op Aan of Uit.

Een scherm vastzetten

 1. Zorg ervoor dat de functie ‘Scherm vastzetten’ is ingeschakeld.
 2. Open Mybee.
 3. Kies Overzicht.
 4. Veeg omhoog om het punaise pictogram weer te geven in de rechterbenedenhoek van het geselecteerde scherm.
 5. Kies het punaise pictogram.
 6. Als je wilt dat het vergrendelingsscherm wordt weergegeven nadat een app is losgemaakt, vink je het vakje ‘Vragen om ontgrendelingspatroon voordat items worden losgemaakt’ aan.
 7. Kies Start.

Een scherm losmaken

 1. Wanneer je het vastgezette scherm bekijkt, raak je tegelijkertijd ‘Overzicht’ en ‘Terug’ lang aan.
 2. Zodra je beide knoppen loslaat, wordt het scherm losgemaakt.

Als je hebt geselecteerd dat het vergrendelingsscherm moet worden weergegeven nadat een app is losgemaakt, moet je jouw patroon, pincode of wachtwoord opgeven.