Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Algemene Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van KPN die van toepassing zijn op Mybee;

Klant/U: U, als u Mybee afneemt;

KPN/Wij: KPN B.V., gevestigd in Den Haag aan het Maanplein 55, 2516 CK;

Artikel 2 De Dienst

 1. KPN levert Mybee zoals omschreven op onze website, onder de daar beschreven voorwaarden. Op onze Website wordt precies uitgelegd hoe Mybee werkt, wat u van ons kunt verwachten en hoe u van Mybee gebruik kunt maken.
 2. Wij spannen ons in om onze dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk om elke storing of beperking van de dienstverlening te voorkomen.
 3. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw kind verantwoord en veilig het internet kan ontdekken, maar kunnen niet garanderen dat uw kind nooit op verkeerde plekken op het internet kan komen of toegang zal kunnen krijgen tot content die niet geschikt is voor de leeftijd van uw kind.
 4. Via links kunt u terecht komen op websites die niet door KPN worden beheerd. KPN spant zich in om de selectie van links zorgvuldig te beheren. KPN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden noch voor links die daarop voorkomen. KPN hoort graag wanneer u meent dat wij links aanbieden die u ongepast vindt. U kunt dit melden via redactie@Mybee.nl.

Artikel 3 Registratie, aanmaken account, kindprofielen en gebruik van de Dienst

 1. Om van Mybee gebruik te kunnen maken moet u de Mybee app installeren. Bij het installeren van de app moet u een registratieprocedure doorlopen. Wij vragen u in dat kader onder meer om een aantal gegevens in te vullen. Het is van belang dat u de gevraagde gegevens volledig en correct invult.
 2. Onder uw account kunt u een of meerdere kindprofielen aanmaken. Bij het aanmaken van de kindprofielen wordt u gevraagd om een aantal gegevens in te vullen. Op basis van de door u ingevulde gegevens maken wij standaardinstellingen aan en bieden wij content aan waarvan wij denken dat die geschikt is voor de leeftijd van uw kind. Het is daarom van belang dat u ook deze gegevens volledig en correct invult.
 3. Wij vragen u daarnaast om een wachtwoord en een pincode te kiezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord en pincode.
 4. Kinderen ouder dan 6 jaar kunnen zelf een pincode aanmaken. Daarmee kan voorkomen worden dat (jongere) broer(tjes) of zus(jes) toegang krijgen tot hun account. Van belang is dat uw kind de door hem of haar aangemaakte pincode geheim houdt.
 5. Mybee biedt u de mogelijkheid om de standaardinstellingen te wijzigen en zelf sites toe te voegen aan een door u aangemaakt kindprofiel. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u hierin maakt.
 6. U staat in voor al het gebruik dat van uw account(s) en uw wachtwoord en pincode gemaakt wordt. Als u vermoedt dat een ander zonder uw toestemming gebruik maakt van uw account(s) en/of uw wachtwoord en pincode, dan moet u dat zo snel mogelijk aan ons melden.

Artikel 4 Downloaden en gebruiken van software

 1. Om van Mybee gebruik te kunnen maken moet u de Mybee app downloaden. U kunt deze downloaden via de appstore. De auteursrechten op de app berusten bij KPN. U mag de app niet decompileren, demonteren, versleutelen, wijzigen of afgeleide werken ervan maken, verkopen, verhuren, leasen, sublicentiëren of op andere wijze overdragen.
 2. De app wordt alleen ter beschikking gesteld om door uzelf of door uw gezin te worden gedownload en gebruikt en niet voor commerciële doeleinden. Gebruik op meerdere devices (losstaand of in een netwerk) is toegestaan.

Artikel 5 Privacy

 1. Wij verwerken uw gegevens op de wijze zoals omschreven in ons privacy statement. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6 Duur van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst voor Mybee wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 7 Wijziging, Beëindiging

 1. KPN kan Mybee wijzigen of beëindigen om bedrijfseconomische redenen of als dat nodig is om te (blijven) voldoen aan (i) bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) de eisen van de tijd en de stand van de techniek.
 2. KPN kan de gebruikersvoorwaarden van Mybee wijzigen.
 3. Wij informeren u zo snel mogelijk, maar uiterlijk een maand van tevoren, over voorgenomen wijzigingen van de gebruikersvoorwaarden of over beëindiging van de dienstverlening.
 4. U kunt Mybee op ieder moment opzeggen. Dit doet u door de Mybee app te verwijderen. KPN kan Mybee opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 9 Klachten en Geschillen, toepasselijk recht

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Blijf op de hoogte

Mybee zit niet stil! Wil je als eerste op de hoogte zijn van verdere ontwikkelingen? Laat hier dan je e-mailadres achter.